Heupdysplasie

Heupdysplasie (HD)

 

Net als bij veel andere grote rassen, kan de AmStaff een heupgewricht hebben welke onderhevig kan zijn aan heupdysplasie. Ik zeg hierbij duidelijk, onderhevig kán zijn, dit omdat in de praktijk blijkt dat de AmStaff minder last van deze aandoening heeft dan andere rassen, dit omdat zijn heupgewricht zeer stevig bespierd is. Daarnaast, door zijn extreem hoge pijngrens, geeft hij helaas ook niet snel aan dat hij hiervan last heeft.

 

Ontwikkelingsstoornis

HD is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. In het algemeen kan men stellen: hoe beter de heupen van de ouderdieren, hoe kleiner de kans dat de nakomelingen HD zullen ontwikkelen. Het is in geen geval een garantie dat nakomelingen van negatief beoordeelde honden ook negatief zullen zijn, de kans is alleen groter.

 

Voorzichtig omgaan met uw pup

Betreffende de uitwendige factoren zeggen wij als fokkers dat het van groot belang is om zeer voorzichtig met uw pup om te springen. De pup van de AmStaff ziet er namelijk robuust uit maar de botstructuren bevatten groeischijven die tijdens de groei volledig dienen te sluiten. Deze groeischijven sluiten pas tussen de 5 en 14 maanden. Dit sluiten is van essentieel belang om uiteindelijk een volwassen hond te verkrijgen met een perfecte lichaamsbouw zonder problemen. HD wordt officieel getest aan de hand van röntgenfoto’s van de heupgewrichten. Deze foto’s worden door een dierenarts gemaakt en ter beoordeling opgestuurd naar de Raad van Beheer op kynologisch gebied. De minimale leeftijd voor dit onderzoek is voor de Amerikaanse staffordshire Terrier 12 maanden.

 

Mogelijke uitslagen

  • HD A (vrij): de hond is röntgenologisch vrij van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen “drager” van de afwijking kan zijn.
  • HD B (overgangsvorm): op de röntgenfoto’s zijn geringe veranderingen gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen direkte betekenis kan worden toegekend.
  • HD C (licht positief): bij de hond zijn duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD, gevonden.
  • HD D (positief): bij de hond zijn ernstige veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD, gevonden.
  • HD E (positief in optima forma): de heupgewrichten zijn ernstig misvormd.

Het spreekt voor zich dat het wenselijk is om met HD vrije honden te fokken. Meer informatie betreft HD, de beoordeling etc. kunt u vinden op de website van de Raad van Beheer.

Share This