Weightpulling

Weightpulling (ook wel kortweg “pullen”) is een hondensport welke begin jaren ’70 in het leven is geroepen door de American Dog Breeders Association (ADBA),  dit als alternatief voor de verboden  hondengevechten.

Pulling kan gezien worden als een krachtmeting tussen verschillende honden, en dit in verschillende gewichtsklasses. Hier komt geen agressie of geweld aan te pas. Heden ten dage wordt deze sport steeds populairder, ook al is het momenteel officieel verboden om in Nederland deze tak van sport te beoefenen.  In Nederland is de “Trekhondenwet” (Artikel 107 van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren) van kracht, welke zegt dat een hond geen kar, slee, boot of een ander voorwerp mag voorttrekken. Alleen sledehonden hebben een vrijstelling van deze wet.

 

Doel

Wat is de bedoeling van weightpulling? Weightpulling is een sport waarbij het om tijd en het voort te trekken gewicht gaat. De hond trekt, in een voor hem/haar op maat gemaakt en speciaal gestoffeerd harnas, een kar voort. Deze kar wordt vervolgens belast met gewichten. Tijdens wedstrijden wordt het gewicht bij iedere geslaagde poging stapsgewijs verhoogd. De start is een van de belangrijkste onderdelen, hier wordt specifiek op getraind.

Het is een sport voor specialisten. Onkunde en gebrek aan ervaring met deze sport  kan de hond schade toebrengen aan zowel gewrichten als aan spieren. Een professionele benadering van deze sport is dan ook een must.

In eerste instantie wordt de hond gewend aan het trektuig en aan het trekken van lichte weerstanden. Als de hond eenmaal hieraan gewend is wordt bijvoorbeeld de kar ingezet.

 

Training

Er wordt getraind op 2 manieren. Met apport en zonder apport. Het beste volgens kenners is zonder apport te trainen omdat dan de hond de drift naar de apport niet zou hebben en normaal gezien kalmer gaat werken voor zijn/haar baas i.p.v. voor de apport. Daarom is het bij deze sport ook belangrijk om als geleider zelf zo rustig mogelijk te blijven en de hond uitbundig te belonen na de inspanning.

Eigenlijk is het allemaal heel simpel: Bij weightpulling wordt getracht om de hond een zo hoog mogelijk (verantwoord) gewicht voort te laten trekken over een van tevoren bepaalde afstand en tijd. Het spreekt voor zich dat een hond niet zomaar aan weightpulling kan doen: hiervoor dient hard getraind te worden, aan opwarming gedaan alsmede dient men de beschikking te hebben over  een speciaal weightpulltuig.

 

Wedstrijden

Door heel de wereld worden weightpullwedstrijden gehouden, het spreekt voor zich waarom de American Staffordshire Terriër een uiterst geschikt ras is voor deze sport.

Elke club zal er verschillende regels op na houden met betrekking tot de afstand, de ondergrond, en het voort te trekken object, de tijd, alsmede het “aanroepen” van de hond. In veel gevallen geldt dat de te trekken afstand ongeveer 4 meter is en dat deze afstand voltooid dient te worden in bijvoorbeeld maximaal 60 seconden. De hond mag hierbij aangemoedigd worden door middel van stem en/of speeltjes . Voedsel is in de meeste gevallen niet toegestaan om de hond te lokken. Mocht de hond het niet halen om binnen het genoemde tijdsbestek de afstand te overbruggen dan  is een herkansing mogelijk. Ook is een herkansing  is mogelijk als de hond zijn speeltje vastgrijpt.

De winnaar van wedstrijden zou de hond kunnen zijn welke qua percentage van zijn of haar eigen getrokken gewicht het hoogst uitkomt of een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de honden worden ingedeeld in gewichtsklassen.

 

Gewichtsklassen

De meest gehanteerde gewichtsklassen zijn;

  • De 25 kg Klasse – dit zijn alle honden met een gewicht van 25 kg of minder,
  • De 35 kg Klasse – dit zijn alle honden met een gewicht van 25.1 kg tot en met 35 kg,
  • De 45 kg Klasse – dit zijn alle honden met een gewicht van 35.1 kg tot en met 45 kg,
  • De 55 kg Klasse – dit zijn alle honden met een gewicht van 45.1 kg tot en met 55 kg,
  • De Unlimited Class – dit zijn alle honden met een gewicht hoger dan 55 kg.

Er zijn diverse records voorhanden. Uiteraard afhankelijk van het type object en de ondergrond waarover het object wordt voorgetrokken. Om een idee te geven van de kracht van de American Staffordshire Terriër, er zijn wedstrijden bekend waarbij ons ras in staat was om meer dan 1300 kg. voort te trekken.

 

Gezondheids check

Het behoeft geen uitleg dat weightpulling een zware belasting is voor het skelet en de spieren van de hond. Een leeftijd van 18 maanden is de minimale leeftijd om en hond aan deze tak van sport te laten deelnemen. Daarnaast is het raadzaam om de hond te controleren op mogelijke afwijkingen in de heup en ellebogen (HD en ED).

 

Weightpulling in Nederland

Zoals gezegd is in Nederland deze sport (vooralsnog) verboden maar kan men in vele delen van de wereld deze sport wel zonder problemen beoefenen. Om de wind uit te zeilen te nemen van de tegenstanders van deze sport kan verwezen worden  naar de Amerikaanse IWPA, dit is de Internationale WeightPull Organisatie. Deze organisatie is opgericht in 1984 en sinds deze oprichting zijn er nimmer blessures voorgevallen tijdens georganiseerde officiële wedstrijden.

Momenteel zien we als populair alternatief in Nederland de terriër races. Deze zijn vergelijkbaar met de windhonden races. De baan is in de vorm van een hoefijzer en heeft een lengte van ongeveer 150 meter. Dit racen is men oorspronkelijk in Engeland gaan doen tijdens de jachtstop om buiten het jachtseizoen om  de terriërs toch in optimale conditie te houden.

Share This