Ringtraining

Ringtraining volgen is essentieel gebleken als men met een hond wil meedoen aan clubmatches of hondenshows. Het helpt u om de AmStaff op de juiste manier voor te brengen en aan de keurmeester te tonen. Tegenwoordig is het showen van honden een professioneel gebeuren waarbij de kleinste details het verschil kunnen maken.

Ringtraining is allereerst bedoeld om de hond optimaal te leren voorbrengen op een tentoonstelling ter beoordeling door de keurmeester. Dit het liefst zo ontspannen mogelijk en alert tegelijk. De hond dient er in eerste instantie plezier in te hebben.

 

Double-handling

Vroeger werd er vaker gebruik gemaakt van double-handling, dat wil zeggen: de aandacht van de hond wordt op enigerlei wijze getrokken door iemand buiten de ring. Zo’n hond staat dan wel alert en toont zich op dat moment goed, maar dit valt momenteel  onder de Strafbepalingen (art.260) van het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Beheer. Een goede ringmeester zal erop toe zien, en in het uiterste geval zal hier diskwalificatie volgen. Dus trainen, of beter gezegd oefenen met de hond om een goede voordracht te realiseren is essentieel.

De keurmeester moet de hond kunnen beoordelen in stand en in beweging en om een goed totaalbeeld te krijgen moet hij de hond uiteraard kunnen betasten. Hierbij is de ene hond makkelijker dan de andere. Daarnaast wordt bij onze American Staffordshire Terriër, meer dan bij andere rassen, gelet op het temperament van de hond.

Een hond die tijdens de ringtraining heeft geleerd te worden betast vindt dit op een keuring niet vreemd. Er is dus weinig kans op afwijkend gedrag, wat ook weer kan leiden tot diskwalificatie.

 

Elementen

Tijdens ringtrainingen wordt de situatie van een show  zo exact mogelijk nagebootst. Er wordt onder andere geoefend en gelet op:

  • Het in stand zetten en blijven staan
  • Het gebit te tonen
  • Het laten betasten en sociaal gedrag ten opzichte van mens en dier (het temperament)
  • Individueel gangwerk tonen, dit in een driehoek , en op en neer lopen met de hond
  • Gangwerk tonen groepsgewijs

Deze 5 elementen zijn in principe de basis elementen van het show gebeuren. De trainer zal tijdens de ringtraining de hond bekijken met het blik van een keurmeester. Op die manier kan de trainer wijze raad en goede tips geven om de prestaties tijdens de show te verbeteren.

De instructeur kan ook op bijvoorbeeld schoonheidsfoutjes wijzen en  vertellen hoe deze fout het beste kunt verbergen of weg kunt showen, ook wordt er advies gegeven om op de kleding te letten. Als er bijvoorbeeld een zwarte AmStaff geshowd gaat worden, dan kan het zijn dat het niet handig is om een zwarte broek aan te hebben daar de hond dan wegvalt in de kleur van de kleding.

Ook wordt er geleerd hoe het er op een show aan toe gaat en wordt uitgelegd wat voor kwalificaties er allemaal op de hondenshow te verkrijgen zijn.

 

Jong geleerd…

Het is handig om zo vroeg mogelijk met ringtraining te beginnen. Ons advies is om direct met de pup te beginnen aan deze cursus. Naast het prepareren van een goede showhond, is het ook een goede en verantwoorde stap in het socialisatie proces van de hond.

Bij Kynologenverenigingen (ook wel KC’s genoemd), regionale verenigingen en hondenscholen worden cursussen ringtraining gegeven. Het is daarom altijd mogelijk om ergens bij U in de buurt een cursus ringtraining te volgen.

Er zijn verenigingen die een cursus hebben van een bepaald aantal lessen waarin een bepaalde opbouw zit. Anderen hebben een vast wekelijks uur waarop belangstellende al dan niet na aanmelding kunnen komen trainen.

Is het volgen van ringtraining net allemaal iets teveel werk, dan kunt u uiteraard ook gebruik maken van professionals welke de hond voor u zullen showen op een hondenshow. In vakjargon noemen we deze personen “handlers”.

Mocht u graag advies hebben hoe dit alles in zijn werk gaat dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Share This