Hartproblemen

Hartproblemen bij de hond

Hartproblemen bij de hond (in zijn algemeenheid) zien we met enige regelmaat. Zo ook kan dit bij de Amerikaanse Staffordshire Terrier voorkomen.

Hartafwijkingen

Er bestaan vele verschillende hartafwijkingen. We kunnen deze grofweg onderverdelen in twee groepen:

  • De aangeboren hartafwijkingen. Deze aandoeningen zijn vanaf de geboorte aanwezig en de verschijnselen treden vaak pas op latere leeftijd op.
  • En de verkregen hartafwijkingen. Deze aandoeningen zijn niet aanwezig bij de geboorte, maar ontstaan pas later.

Een andere indeling kan worden gemaakt, afhankelijk van waar in het hart het probleem zich bevindt:

  • Hartspierafwijkingen ofwel cardiomyopathie. Hierbij ligt de oorzaak van het probleem in de hartspier zelf. Zo kan de spier bijvoorbeeld te dik, te stijf of te slap worden.
  • Klepproblemen. Hierbij ligt de oorzaak van het probleem bij een te nauwe of juist bij een slecht sluitende hartklep.

 

Symptomen

Omdat er verschillende hartproblemen bij de hond bestaan, laat niet elke hond dezelfde symptomen zien. De meeste dieren laten een combinatie van een of meerdere van de volgende symptomen zien: benauwdheid, hoesten, zwakke achterpoten, flauwtes, plotselinge verlamdheid, hoge bloeddruk. In sommige gevallen ontstaan de verschijnselen geleidelijk (maanden), bij sommige patiënten gaat dit veel sneller.

Onderzoek

Normaal gesproken wordt tijdens elk dierenarts bezoek een routineonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere naar het hart geluisterd. Hartruis of een onregelmatige hartslag kan een aanwijzing zijn voor een hartprobleem. Is dit het geval, dan zullen wij u ook adviseren om verder onderzoek te laten doen in de vorm van een hartfilmpje/hartecho. Helaas geven niet alle hartproblemen een hartruis of onregelmatigheden, dus als bij het lichamelijk onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, wil dat niet zeggen dat uw hond geen hartprobleem heeft/gaat ontwikkelen!! Afhankelijk van de symptomen en het lichamelijk onderzoek zal gekozen worden voor een vervolgonderzoek. Hierbij kunt u denken aan een röntgenfoto van de borstholte, hartfilmpje, hartecho en/of bloeddrukmeting.

Behandeling

Sommige hartafwijkingen hoeven niet behandeld te worden. Een aantal milde aangeboren afwijkingen geeft geen klachten. Een aantal hartproblemen kan echt verholpen worden. Hierbij gaat het om aangeboren hartafwijkingen waarbij er of een klein gaatje in het hart zit of waarbij een bloedvat open blijft (PDAB). Door middel van een operatie kan het gat/bloedvat dichtgemaakt worden, als dit slaagt dan zal het hart hier verder geen problemen van ondervinden. De meeste hartaandoeningen kunnen echter niet verholpen worden. Wel kunnen medicijnen de symptomen verminderen. Een aantal hart(spier)afwijkingen zijn:

  • Hartfalen
  • MI (mitralis insufficiëntie)
  • DCM, PDAB (persisterende ductus arteriosus Botalli)
  • Pericard overvulling

Daar wij geen arts zijn verwijzen wij U voor specifieke vragen door naar de dierenarts. All onze pups worden bij de eerste inenting door de dierenarts gecontroleerd op eventuele hart afwijkingen.

Share This